“ล็อกซเล่ย์” ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน ภายใต้หลัก ESG (Environment Social และ Governance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดการขยะ โดยเริ่มจากรณรงค์ปลุกจิตสำนึกพนักงานในองค์กรคัดแยกขยะก่อนทิ้งภายใต้คอนเซ็ปต์ “Loxley Goes Green” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้ตระหนักถึงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบทั้งที่บริษัทและที่บ้านของตนเอง

นายจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเมกะเทรนด์ที่หลายธุรกิจต่างหันมาให้ความสนใจ รวมถึงล็อกซเล่ย์ที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มแนวคิด “Loxley Goes Green” มาตั้งแต่ต้นปี 2564

กิจกรรมต่างๆ เช่น การแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทสีถัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องด้วยกิจกรรม “ฝานี้…เราขอ” รับบริจาคฝาขวดส่งต่อให้ Precious Plastic Bangkok ไปบดอัดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น แจกัน กระถาง เพื่อช่วยสร้างมูลค่าให้กับชุมชน และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มีการรณรงค์เก็บขวด PET ภายใต้กิจกรรม “แยกขวด….ช่วยหมอ” เพื่อใช้ทำชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงรับบริจาคช้อนส้อมพลาสติกที่ยังไม่ได้ใช้มอบให้โรงพยาบาลเอราวัณ 3 และยังมีการนำสลากกินแบ่งที่ไม่ถูกรางวัลมอบให้กลุ่มคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อ.คุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ ประดิษฐ์เป็นพวงหรีด เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ

นอกจากนี้ล็อกซเล่ย์ยังได้ร่วมกับ คอร์สแอร์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล รณรงค์ให้พนักงานนำขยะพลาสติกมาทิ้งในถังที่เตรียมไว้เพื่อแปรสภาพให้เป็นน้ำมัน Advanced Bio-oil ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

ล่าสุด ล็อกซเล่ย์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์และบมจ.โอสถสภา ติดตั้งถังขยะสำหรับขวดแก้ว ภายใต้โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” เป้าหมายคือนำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแพลตฟอร์มกลางรับขยะไปรีไซเคิลและอัพไซคลิง (upcycling) มีการบันทึกจำนวนขยะ และมีข้อมูลการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์แก่บริษัทที่ร่วมโครงการ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังจัดกิจกรรม “เก็บ แยก แลก เล้ย” เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรคัดแยกขยะ นำมาสะสมแต้มแลกรับผลิตภัณฑ์ของ ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน พร้อมสร้างกลไกลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือพนักงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

“การจัดการขยะ เริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน ที่ล็อกซเล่ย์จึงไม่ใช่การบังคับ เมื่อพนักงานเข้าใจและเต็มใจที่จะทำ การจัดการขยะก็เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นระบบที่ยั่งยืน” จรัสพงศ์ กล่าว.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here