MAKESEND บริษัทสตาร์ทอัพน้องใหม่ที่ให้บริการการขนส่งพัสดุแบบวันเดียวถึง (Same-day Delivery) ทั่วกรุงเทพฯและปริมาณฑล ได้รับเงินทุนสนับสนุนรอบ series seed จาก บริษัท Triple I Logistics จำกัด (มหาชน) ซึ่งเงินทุนที่ได้รับ บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการการขนส่งแบบ Same-day Delivery ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย, รวมทั้งนำไปใช้ในการการขยายทีม, การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และกระบวนการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการระดมทุนในครั้งนี้เริ่มจากการที่ MAKESEND เล็งเห็นถึงความต้องการและการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น จึงออกแบบบริการให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับกับกระแสการเติบโตของ E-Commerce ในไทย อาทิ การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ,การขนส่งสินค้าประเภทเบเกอรี่,อาหารและผลไม้ จึงทำให้บริษัทฯมีรายได้เติบโตย้อนหลังถึงเดือนละ 30 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังให้ความสำคัญในเรื่องความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ผสมผสานไปกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ จึงทำให้ได้เปรียบในการขนส่งสินค้าแบบ Same-day Delivery ราคาขนส่งสินค้าทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเริ่มต้นเพียงแค่ 40 บาท ยิ่งไปกว่านั้นจุดเด่นที่น่าดึงดูดของ MAKESEND คือ เป็นผู้ให้บริการขนส่งเพียงเจ้าเดียวที่มีการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมทั้งสามารถส่งสินค้าถึงปลายทางภายในวันเดียวกัน (Same-day Delivery) จากยอดการเติบโตดังกล่าวและบริการที่เข้าถึงลูกค้าได้อย่างหลากหลายทำให้ MAKESEND กลายเป็นบริษัทที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

ในขณะเดียวกันการที่ MAKESEND และ Triple I เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันนั้น ได้มีส่วนช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ เนื่องจากทั้งสองบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมทั้งมีโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของกันและกันได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองบริษัทฯ

“ในช่วงประมาณสิบเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่เราเปิดให้บริการ เราเห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในการใช้บริการขนส่งแบบ Same-day Delivery ที่จริงแล้ว ในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้ จำนวนพัสดุที่เราทำการจัดส่งรวมถึงรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 400 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการเติบโตของเรากำลังจะพุ่งขึ้นไปแตะ Four-Digit Growth ภายในสิ้นปี เนื่องจากตลาดการขนส่งแบบ Same-day Delivery มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอีกมาก และเราก็จะไม่หยุดที่จะทำให้ MAKESEND บรรลุเป้าหมายระยาวของเราในการเป็นผู้นำในการขนส่งแบบ Same-day Delivery ทั่วประเทศไทยและด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราอย่าง  Triple I ที่มีความสามารถในการจัดการและบริหารระบบการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน เราจึงมั่นใจเป็นอย่างมากว่าธุรกิจของเราจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ และสามารถเพิ่มสถิติใหม่ของอัตราการขนส่งได้ในทุกเดือน” นาย อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรื่อง ประธานกรรมการบริหาร กล่าว

 MAKESEND เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจของ AIRPORTELs ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพรับฝากและขนส่งกระเป๋าสัมภาระนักเดินทาง ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและทำรายได้เติบโตในทุกๆเดือน จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ โควิด 19 ขึ้นทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องหยุดชะงักลง AIRPORTELs จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดให้บริการ  แต่ทีมผู้ก่อตั้งได้นำความรู้และประสบการณ์ในการบริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระที่สามารถส่งถึงที่หมายภายในเวลา 3 ชั่วโมง มาปรับใช้ในธุรกิจขนส่งพัสดุแบบวันเดียวถึงหรือ Same-day Delivery ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ MAKESEND และทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2563 หลังจากเปิดให้บริการทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.makesend.asia

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here