OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ประกาศผลรางวัลในโครงการ “ประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น” เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ เผยผู้ร่วมกิจกรรมทะลุสถิติ ด้วยจำนวนผู้ร่วมการประกวดสูงที่สุดรวมกว่า 2,747 คน โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุดทั้งสองภาษา ตอกย้ำภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นยังเป็นภาษาที่สามที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน เผยผลงานคัดลายมือนักเรียนไทยมีศักยภาพมากขึ้นทุกปี พร้อมสนับสนุนต่อยอดให้เด็กไทย

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ได้จัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานและคลิปวิดีโอในระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2565 นั้น กิจกรรมได้เสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมจำนวนสูงที่สุดรวมกว่า 2,747 คน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วมากกว่าเท่าตัว และมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแบ่งตามประเภทของการประกวดที่จัดขึ้นดังนี้ คัดลายมือภาษาจีน มีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 2,015 คน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1. ประถมศึกษาตอนต้น 219 คน 2. ประถมศึกษาตอนปลาย 345 คน 3. มัธยมศึกษาตอนต้น 356 คน 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 960 คน 5. บุคคลทั่วไป 135 คน  คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น มีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 732 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. ประถมศึกษา 51 คน 2. มัธยมศึกษา 589 คน 3. บุคคลทั่วไป 92 คน สะท้อนถึงความนิยมของภาษาจีน และญี่ปุ่นในฐานะภาษาที่สามที่คนส่วนใหญ่สนใจอยากศึกษา

“การประกวดในปีนี้ ใช้บทคัดลายมือ โดยจะมีแบบตัวอย่างการคัดและแบบฟอร์มตารางให้ผู้เข้าร่วมต้องคัดให้เหมือนตัวอย่างที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการของ OKLS เป็นผู้ตัดสิน สำหรับภาพรวมของผลงานการคัดลายมือในปีนี้มีผลงานโดดเด่นมาก ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหลายคนสามารถคัดได้สวยงามเหมือนเจ้าของภาษา ทำให้ตัดสินได้ยาก โดยกรรมการได้ตัดสินและพิจารณาจากผู้ที่คัดถูกต้อง ไม่มีอักษรที่ผิดออกมา เช่น ไม่เขียนขาดหรือเกิน เนื่องจากอักษรจีนและอักษรคันจิจะมีลำดับขีดและวิธีเขียนที่ชัดเจน เช่น จากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา หากคัดผิดดูจากลายเส้นก็สามารถสังเกตเห็นได้ จากนั้นจึงพิจารณาภาพรวมของงาน น้ำหนักของเส้นขีดต่าง ๆ ตัวอักษรสมดุล ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ไม่จางหรือเข้มเกินไป รวมทั้งความสะอาดของผลงาน” นายประทีปอธิบาย

สำหรับรางวัลการประกวดในแต่ละประเภทมี ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS ฟรี 1 คอร์ส มูลค่า 4,900 บาท จํานวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 2,000 บาท 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 1,000 บาท 1 รางวัล และรางวัลชมเชย ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 500 บาท 5 รางวัล นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับประกาศเกียรติบัตรอีกด้วย รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 83,000 บาท

โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ OKLS ภาคภูมิใจที่ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาตลอด 16 ปี และเป็นการตอกย้ำปรัชญาการดำเนินงานของ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่ยึดถือมาตลอดระยะ 24 ปี คือการเรียนภาษาไม่ใช่เพียงใช้สื่อสารได้ หากแต่ยังต้องเข้าใจถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเจ้าของภาษานั้น ๆ ด้วย จึงจะสามารถนำภาษาไปใช้ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลงานผู้ประกวดชี้ให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น หากได้รับการสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้าถึงและมีคุณภาพ ซึ่ง OKLS พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐ นายประทีปกล่าวสรุป

ด้าน นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน คุณครูสอนภาษาจีน โรงเรียนราชวัตรวิทยา ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมคัดลายมือและได้รับรางวัล คือ ด.ญ.วัชรีวรรณ ศรีอำพันธ์ รางวัลชนะเลิศและ ด.ญ.อคิราห์ คงคา รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนต้น กล่าวว่า ในฐานะครูรู้สึกดีใจที่นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ และยังประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในการแข่งขัน ซึ่งภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก โดยเฉพาะทักษะการเขียน ทั้งนี้ เคล็ดลับที่ช่วยฝึกฝนให้นักเรียน ก็คือการที่ช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องทีละตัวอักษร ทั้งในด้านโครงสร้าง ความถูกต้อง ความสวยงาม  ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้คัดอักษรจีนออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งต้องขอบคุณ OKLS ที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น นับเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกคัดพร้อมกันกับเพื่อน ๆ ในห้อง ถือเป็นการฝึกให้นักเรียนลงสนามแข่งขันจริง และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

ส่วน นางสาวจารุวรรณ  พนมเขต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ประเภทบุคคลทั่วไป กล่าวว่า “กิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ จากเดิมที่เรียนตามปกติ แต่หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีความกระตือรืนร้นที่จะฝึกฝนคัดทุกวัน ที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะคิดว่าในปัจจุบันนี้ควรมีทักษะภาษาที่ 3 ติดตัวไว้ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นซึ่งถือว่าช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดการทำงานได้ในอนาคต ส่วนรางวัลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รับจากการประกวด จะเลือกสมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นในด้านภาษาเพื่ออาชีพ หรือภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์แต่ก็สามารถเรียนได้อย่างเข้าใจเหมือนเรียนในห้องเรียน เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้”

สามารถติดตามผลการประกวด และชมผลงาน โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 ได้ที่ Facebook: OKLSSchool หรือ Line: @OKLS และ Ticktok ของ OKLS ได้ที่ @OKLS

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here