ระยอง (12 ตุลาคม 2564)บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์มานานมากกว่า 25 ปี โดย นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 10 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 60,000 บาท

โดยในปี 2564 ได้มอบทุนการศึกษาแล้วจำนวน 260 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น940,000 บาท และวางแผนมอบทุนการศึกษาตลอดทั้งปี จำนวน 10 โรงพยาบาล รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,140,000 บาท เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 เช่นนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here