กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลผู้ชนะเลิศ โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

กรุงเทพฯ : นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประกาศผล       ผู้ได้รับรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ในโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป       ให้ความสำคัญกับมารยาทไทย และวินัยจราจรเปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานได้ใช้การประกาศผลรางวัล        ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้น้อง ๆ เข้ามาดูมาลุ้นการประกาศผลในครั้งนี้ ที่พิเศษไปกว่านั้น  มีทีมงานไปเซอร์ไพส์น้อง ๆ ที่ชนะเลิศในประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด โดยทางทีมงานได้เป็นตัวแทนไปมอบรางวัลถึงที่เลยทีเดียว

สำหรับทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมดในปีนี้ มีจำนวน 267 ทีม โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า 144 ทีม และระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า อีก 123 ทีม ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรม เชิงปฏิบัติการจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber ชื่อดัง เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบ สามารถต่อยอดความรู้ และเพิ่มความสามารถในการผลิตงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ทั้ง 2 ระดับ จะได้เผยแพร่ผลงานไปสู่สาธารณะทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Social Media รวมถึงทางโทรทัศน์อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. มี ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าได้แก่

ผลงานเรื่องตุ้งแช่ จากทีม PW. Studio โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จังหวัดหนองคาย

ระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ได้แก่

ผลงานเรื่องนายตัวร้ายกับนายทะเบียน จากทีม Amelia Studio มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งเป็นถ้วยเกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีฯ ทั้งนี้ ท่านได้กรุณาแสดงความยินดี         และให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว    สำหรับโครงการ “สัญจรดีวิถีไทย” ซึ่งเป็นการทำคลิปวิดีโอในการส่งเสริมให้เกิดวินัยจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย   การใช้ความคิดสร้างสรรค์จากการทำคลิปวิดีโอ ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่ง ที่น้อง ๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษา    และมัธยมศึกษาได้ส่งผลงานเข้ามาประกวด ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย” ซึ่งถือได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง จากน้อง ๆทั่วประเทศถึง 267 ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และความสนใจที่จะร่วมกันทำคลิปเพื่อที่จะรณรงค์การขับขี่ให้ปลอดภัย มีสำนึกที่ดีต่อสังคม ซึ่งขึ้นชื่อว่าการที่ได้ลงมือทำ หรือว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นคลิปวีดีโอ  ถือว่าน้อง ๆ ได้อาศัยความตั้งใจ และถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นคลิป  ซึ่งในโครงการนี้ จะได้นำผลงานที่ได้รับรางวัล ต่อยอดเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเครือข่าย ผมขอชื่นชม กับน้อง ๆ ทุก ๆ คน และทุก ๆ ทีม ที่ส่งคลิปเข้าประกวด และแสดงความยินดีกับคลิปที่ได้รางวัล โดยหวังว่าจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นแรงบันดาลใจต่อไปในการศึกษาเรียนรู้ การเป็นตัวอย่างที่ดี  เป็นอนาคตของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “สัญจรดีวิถีไทย” ที่ต้องอาศัยทุกคนช่วยกันรณรงค์ให้เป็นนิสัย  ทำให้เป็นวิถี และหัวข้อในปีนี้ มุ่งรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยที่ชัดเจนในเรื่อง “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”  ท้ายนี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป”

นายชาย นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “ผมในนามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดคลิปโครงการ “สัญจรดีวิถีไทย” ปีที่ 2 ในหัวข้อ  “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ซึ่งปีนี้มีผู้สนใจเข้าส่งคลิปประกวดมากถึง 267 ทีม คลิปเหล่านี้ทำให้เห็นถึงแนวความคิด ของเด็ก ที่มองภาพของการจราจรในทุกวันนี้ว่า การจะขับรถ ให้มีระเบียบวินัย เกิดความปลอดภัย   ควรทำอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการนำไปเผยแพร่กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ต่อ ๆ ไป เป็นการสะท้อนมุมมอง   ของเด็กเยาวชนต่าง ๆ ให้เห็นว่าเขามองภาพสังคมนี้อย่างไร และเราควรช่วยทำให้สังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีขึ้นอย่างไร ขอขอบคุณเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวด และขอแสดงความยินดีกับเยาวชน ที่ได้รางวัลทุกคน รวมทั้งขอชื่นชมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลว่า มีความคิดริเริ่ม และมีทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคม จนได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลและหวังว่า ความสามารถเหล่านี้ จะทำให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในอนาคตในไม่ช้า และนำไปประกอบวิชาชีพ หรือทำให้สังคมดีขึ้น ขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่า เราคงจะพบกันใหม่ในปีหน้า ก็ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจอยากจะทำคลิปแข่งขันในปีหน้าเตรียมตัวไว้ และมาร่วมกันสร้าง สรรค์ผลงานดี ๆ กันครับ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here