กองทัพเรือ โดยท่านผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ได้เป็นประธาน เปิดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี 2564 ร่วมกับพันธมิตร นายอะหมาน หมัดอะดัม รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกิจการองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ อิหม่ามวุฒิ นาฮิม มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เป็นหนึ่งในโครงการ “ซาตูปาตู สู่สันติภาพ” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ นำเยาวชนมุสลิมและเยาวชนไทยพุทธ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เดินทางมาทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน หน่วยงาน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีไปสู่ครอบครัวของตนเองและชุมชน

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่กองทัพเรือได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในพื้นที่ และมีการบอกต่อโครงการจากรุ่นพี่ที่เคยร่วมกิจกรรม จนทำให้เยาวชนรุ่นน้องๆให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นไปที่การให้เยาวชนได้มาพบปะ ทำความรู้จัก และเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันในสังคม ตลอดจนให้ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รักและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ นำไปสู่การไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนา และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กองทัพเรือยังคงมุ่งมั่น ที่จะดำเนินโครงการต่อไป เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างสันติวิธีและยั่งยืนสืบต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here