มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมมกับ มูลนิธิพุทธรักษา  ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจในการร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้หมอได้ดูแลผู้ป่วยวิกฤติโควิด-19
ตามที่ได้จัดโครงการ ส่งแรงใจ  ส่งต่อลมหายใจ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2  เพื่อการจัดหาเครื่องช่วยหายใจ แบบ High Flow 30 ชุดและเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ 10 ชุด  มูลค่า 16.1 ล้านบาท  ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศที่กำลังมีผู้ป่วยล้นมือ  ธารน้ำใจที่ร่วมบริจาคได้นำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยวิกฤติ
ขอขอบคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันสนับสนุน เป็นกำลังใจให้กันและกัน และขอให้ทุกคนปลอดภัย ผ่านพ้นจากวิกฤติโควิด-19ในเร็ววัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here