เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุน จาก  คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 16  (พสบ.ทอ. รุ่นที่ 16)  จำนวน 300,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)  กรมแพทย์ทหารอากาศ นำไปใช้ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ที่ทวีความรุนแรงและเป็นวงกว้างมากขึ้น  ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในปัจจุบัน   ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วย

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 16  ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงขอมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาของชาติด้วยการมอบเงินสนับสนุน ให้โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)  เพื่อนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

การนี้  คณะผู้เข้ารับการอบรม พสบ.ทอ.รุ่นที่ 16  ได้เดินทางไปยัง ห้องรับรอง โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อส่งมอบเงิน พร้อมอาหารกล่อง ผลไม้ น้ำดื่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here