กองทัพอากาศ เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามเจตนารมณ์ของ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้จัดการแสดงการบิน (Air Show) อย่างจุใจในปีนี้ หลังจากว่างเว้นมาหลายปี อีกทั้งเพื่อลดผลกระทบของการจราจรทางอากาศ จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดแสดงการบิน (Air Show) จากกองบิน 6 (ดอนเมือง) ไปยัง โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถาบันผลิตนักรบทางอากาศของกองทัพอากาศ ให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ด้านการบินและการทหารอย่างใกล้ชิด เน้นความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของชาติ และความเป็นทหารอาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม รู้หน้าที่ มีวินัยต่อตนเองและสังคม

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนการบินในปีนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงการบิน (Air Show) ของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทย อาทิ การบินต่อสู้ในอากาศ การบินโจมตีทางอากาศ การบินค้นหาและช่วยชีวิต และการบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน นอกจากนี้ ยังมีการตั้งแสดงอากาศยานและยุทโธปกรณ์ภาคพื้น การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนอีกมากมาย ส่วนที่ดอนเมืองยังสามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด ก็สามารถร่วมกิจกรรมที่กองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ และกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (ปัตตานี) ได้เช่นกัน”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here