นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยระรอกใหม่ ส่งผลให้ประชาชนต้องกลับเข้าสู่การระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น บางหน่วยงานเริ่มให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้การซื้อขายออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลฯ นอกจากจะให้บริการนำส่งจดหมาย พัสดุต่าง ๆ แล้ว ยังเปิดให้บริการขนส่งของดีจากวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart โดยเฉพาะผลไม้และผลิตผลทางเกษตรกรรมที่ไม่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคCOVID-19 ส่งผลให้ปี 2563 มีปริมาณการขนส่งพัสดุ จดหมาย และไปรษณียภัณฑ์ประเภทต่างๆ ผ่านไปรษณีย์ไทย รวมทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านชิ้น ถือเป็นการปิดยอดขนส่งที่ดีในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า จะผลักดันเว็บไซต์ Thailandpostmart ไปยัง 250 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการค้าขายสินค้าทางออนไลน์ ถือเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย โดยปี 2564 จะดำเนินการเพิ่มศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 250 ศูนย์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

สำหรับเว็ปไซต์ Thailandpostmart.com เริ่มเปิดในปี 2560 มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนร้านค้ากว่า 4,000 ราย และมีสินค้าที่เป็นของดีของเด่นจากทั่วประเทศกว่า 17,000 รายการ โดยกลุ่มหลักเป็นของดีประจำจังหวัด สินค้าชุมชน สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่ชุมชนปีละกว่า 31 ล้านบาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here