เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ไชยพัฒน์ อ่องศรี รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเกียรติบัตรรับรองนักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่  แพรวา ไชยวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าทุนตลอการศึกษากว่า 10 ล้านเยน หรือประมาณกว่า 3 ล้านบาท
ทั้งนี้มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา สำหรับทุนการศึกษาโครงการนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13  ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here