วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี เปิดงานแถลงข่าวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี  โดยได้รับเกียรติจาก   ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในงาน พร้อมด้วย ดร. อามอง แดร์คี (Dr. Armand Derhy) ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง Paris School of Technology and Business  ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ    ผศ.ดร. ณัฐพร กาญจนภูมิ  ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ฯลฯ ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่น กรุงเทพ แอท เจ้าพระยาริเวอร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here