วัดวชิรธรรมาวาส  หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์  200  ปี  แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม 2547  ถือเป็นวัดสุดท้าย ที่ได้รับอนุมัติให้สร้างในเขตกรุงเทพมหานครของคณะธรรมยุต  ที่ตั้งของวัดอยู่ติดกับคลองหลวงแพ่ง สุดเขตกรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ 40กว่าไร่ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอุโบสถและมหาพระเจดีย์หลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กุฏิสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และด้วยพื้นที่เดิมเป็นทุ่งนา ไม่มีป่าไม้ให้ความร่มรื่น ทางคณะกรรมการวัดจึงต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการขุดสระน้ำ ปลูกสวนป่าเพื่อให้ความร่มรื่น ร่มเย็น เหมาะกับการเป็นสถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯแห่งใหม่ อีกด้วย

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างนั้น ตั้งแต่ปี 2563 นายเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร ประธานก่อสร้างพระอุโบสถวัดวชิรธรรมาวาส พร้อมคณะกรรมการฯ  ได้ร่วมกันสืบสานงานจากเดิมที่สร้างไว้ ให้คืบหน้ามากขึ้น มีการประชุมวางแผนงานในการจัดหารายได้ และเงินบริจาคเพื่อนำมาก่อสร้างพระอุโบสถ  ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จทางวัดจะสามารถทำสังฆกรรมหรือพิธีของสงฆ์  อันเนื่องจากพระภิกษุทุกรูปต้องชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าโบสถ์  และยังทำพิธีการบวชพระ ตามพระวินัยกำหนดว่า พระต้องบวชในโบสถ์ บวชนอกโบสถ์ไม่ได้ โบสถ์จึงมีความสำคัญมากต่ออายุพระพุทธศาสนา การที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญสร้างโบสถ์จึงนับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่

พระมหาภัทรพล ภัททพโล  เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส  มีปณิธานแน่วแน่ที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ให้วัดเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจพุทธศาสนิกชนไทย  เป็นแดนแห่งพุทธะที่ต้อนรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศได้เข้ามาแวะพัก  ชมความงดงามของวัดไทย และปฏิบัติธรรมสร้างความสงบแห่งจิต  เพราะวัดอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิเลย

การร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถและพระมหาเจดีย์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญแก่ทางวัดได้ด้วยการโอนเงินสมทบไปยังบัญชีวัดวชิรธรรมาวาส ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 159-0-10767-5 ติดตามข่าวสารงานบุญทางเว็บไซต์ Watvachiradhammavas.comและเฟสบุ๊คแฟนเพจของวัด หรือเดินทางไปที่วัดวชิรธรรมาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 4  ลาดกระบัง เพื่อกราบไหว้พระพุทธรูปสำคัญในวัด ชมความคืบหน้าของพระอุโบสถ และร่วมทำบุญสมทบตามกำลังศรัทธา โดยในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ และยังได้ทำพิธีเททองหล่อพระอรหันต์แห่งโชคลาภ พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล  เวลา 13.00 น.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ  และ เวลา14.00น. พิธีเททองหล่อพระอรหันต์แห่งโชคลาภ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 095 942 4419 ; 084 081 1919

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here