สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา THAILAND COMPETITIVENESS CONFERENCE 2022 : “Thailand: Fit For The Future?” เปิดเวทีระดมความคิดและมุมมองด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และเจาะลึกมุมมองด้านบริหารจัดการธุรกิจ และการบริหารคน จากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรระดับประเทศร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย   ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ – ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วนี้

บุคคลในภาพ :

 1.คุณนิธิ ภัทรโชค (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA

2.คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA

3.Professor Arturo Bris (ที่ 3 จากซ้าย) Director, World Competitiveness Center, IMD

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here