สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม จัดงาน Siam Discovery presents Earth Discovery” พลังจากทุกคน เพื่อเราเพื่อโลก โดยเชิญชวนผู้สนใจร่วมในกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกิจกรรมที่สยามดิสคัฟเวอรี่ได้จัดทำเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วม คือ การปลูกต้นไม้ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อเป็นการเติมพื้นที่สีเขียวให้กับเขตปทุมวัน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบและร่วมปลูกต้นไม้ จากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ โดยมี พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร, มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และพนักงานกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน รวมทั้งพนักงานสยามพิวรรธน์ และเจ้าหน้าที่เขตร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณถนนอังรีดูนังต์

ทั้งนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม นำทีมมอบต้นไม้ 1,000 ต้น ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อเป็นการเติมพื้นที่สีเขียวให้กับเขตปทุมวัน สร้างความร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานคร โดยต้นไม้ที่นำมอบให้กับกรุงเทพมหานคร คือ ต้นประดู่ป่า, ต้นหางนกยูงไทย, ต้นทองอุไร และต้นไผ่ โดยผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างร่วมใจกันปลูกต้นไม้อย่างแข็งขัน และเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขที่ทุกคนได้ร่วมสร้างพื้นที่เติมเต็มสีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร

ที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ มีนโยบายและแนวปฎิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ สร้างความสมดุลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พื้นที่ในทุกโครงการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดการตื่นตัวและรับรู้ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกรายแรกผู้ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” กับการจัดการขยะได้แบบ 360 องศา เพื่อที่จะสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here