เพียง 37 บาท ของคุณ
สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสิ่งของจำเป็นที่กำลังขาดแคลน
สำหรับ รพ. สนาม 37 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กับโครงการ Pay It Forward #2 – Help & Hope “ช่วยด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

สามารถบริจาคได้ที่  : บัญชี ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธรักษา (บัญชีกระแสรายวัน) เลขที่ 133-3-15831-7

www.facebook.com/payitforwardthai

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here