นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกมาเปิดเผยถึงสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดช่องให้ลูกจ้างผู้ประกันตน ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย(โรคระบาด)ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นั้น พบว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการระบาดรอบใหม่ มีสถานประกอบการใน 28 จังหวัด ที่มีการควบคุมโรคสูงสุด ได้รับผลกระทบ จำนวน 6,098 แห่ง มีลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับผลกระทบ 103,800 คน ซึ่ง สำนักงานประกันสังคม(สปส.) คาดว่าจะต้องใช้เงินสำหรับกรณีดังกล่าว 2,321 ล้านบาท นับว่าเป็นการคาดการเบื้องต้น ซึ่งไม่มั่นใจว่าจะมีการแพร่ระบาดไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพราะดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันของ ศบค.ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มทุกวัน อาจจะลุกลามไปทั่วทั้งประเทศ ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกัน

จึงอยากให้สำนักงานประกันสังคม เตรียมรับมือหาเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนให้เพียงพอ และต้องดำเนินการชดเชยเยียวยาอย่างรวดเร็ว ต้องไม่ล้าช้า หรือตกหล่นเหมือนการชดเชยเยียวยาในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในรอบแรก ที่ใช้เวลาจ่ายเงินชดเชยนานถึง1-3เดือน เพราะสำนักงานประกันสังคมเคยมีบทเรียน และประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว ต้องไม่มีข้ออ้างเรื่องข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์ล้าสมัยอีกต่อไป
โดยนายเทพไทย ยังกล่าวชื่นชม ในการทำหน้าที่ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เป็นคนหนุ่ม มีความกระตือรือร้นในการทำงาน จะได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม ปฎิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ขออย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เชื่อว่าสามารถทำได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here