ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ 28 องค์กรพันธมิตร แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) : ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน”ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด COVID-19 โดยมี คณะผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรจากองค์กรภาคธุรกิจไทยเข้าร่วมจำนวน 29 องค์กร จาก 19 อาคารหลักที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการสนับสนุน ขับเคลื่อน และขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อพัฒนาสู่โมเดลการบริหารจัดการขยะภายในองค์กร โดยการส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here