กรุงเทพมหานคร— บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ร่วมกับ แพลตฟอร์ม We!Park (วีพาร์ค) และ มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบกล้าไม้จากโครงการ“อนุบาลกล้าไม้ชุมชนย่านมักกะสัน”ให้แก่เขตราชเทวี เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวแล้ว และช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนอีกด้วย

นายเหว่ยเหวย หวง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณมูลนิธิพุทธรักษา We!Park (วีพาร์ค) และพี่น้องจากชุมชนในย่านมักกะสันทั้ง 6 ชุมชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมดี ๆ อย่างโครงการ “อนุบาลกล้าไม้ชุมชนย่านมักกะสัน” ทั้งยังเปิดโอกาสให้เราได้ร่วมมือกันเติมพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนโดยรอบสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ซึ่งเราหวังว่าต้นกล้าทุกต้นที่หยั่งรากลงบนพื้นดินในวันนี้จะเติบโตขึ้นและสร้างประโยชน์ให้แก่คนรอบข้างและ สังคมได้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในโอกาสที่ดำเนินธุรกิจครบรอบ 100 ปี ที่เราร่วมกันผนึกกำลังจากทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์และตอบแทนสังคม โดยมีหัวใจในการขับเคลื่อนนโยบายของเครือฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้นภายในปี 2573 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร Zero Carbon ตามกรอบความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อมโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคม ประชาชน และประเทศชาติ ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ด้านนางสาว รำพึง เอ้มะราช หัวหน้าชุมชนริมบึงมักกะสัน (ซอยหมอเหล็ง) ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการว่า  “ต้องขอขอบคุณบริษัท เอเชีย เอรา วัน มูลนิธิพุทธรักษา และ แพลตฟอร์ม We!Park ที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ไม่ใช่แค่เพียงแต่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในยามที่เดือดร้อน ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในย่านมักกะสันทั้ง 6 ชุมชน ได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ใหม่ ๆ ในการดูแลต้นไม้ให้แก่กันระหว่างชุมชน และยังเสริมสร้างความสามัคคีให้กับผู้คนในชุมชนอีกด้วย”

สำหรับโครงการ “อนุบาลกล้าไม้ชุมชนย่านมักกะสัน” ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชุมชนในเขตมักกะสันทั้งหมด 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน ชุมชนริมบึงมักกะสัน (ซอยหมอเหล็ง)  ชุมชนริมคลองสามเสน ชุมชนนิคมมักกะสัน ชุมชนโรงเจ และ ชุมชนหลังวัดมักกะสัน ในการนำกล้าไม้ไปอนุบาล โดยชุมชนชาวมักกะสันจำนวน 150 ครัวเรือน และนักเรียนจากโรงเรียนมักกะสันพิทยาจำนวน 100 คนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับกล้าไม้ 6 ต้นไปอนุบาลเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ พร้อมรับค่าตอบแทนรวม 1,500 บาทเมื่อจบโครงการ
“โครงการนี้นอกจากจะสามารถช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างรายได้ให้แก่ชาวชุมชนมักกะสันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพเพาะชำกล้าไม้ ให้ชุมชนได้ในอนาคตตลอดจนเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนอีกด้วย” นายเหวยเหว่ย หวง กล่าวปิดท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here