เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ วัดห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปะกุล นายอำเภอบ้านหมี่  นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี และนางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จย่า ริมคลองชลประทานอนุศาสนนันท์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
การจัดงานดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือยาวซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน เป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และวิถีประเพณีท้องถิ่นอันดีงานให้คงอยู่คู่ชุมชน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ อีกด้วย
กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเดินแบบผ้าไทยการกุศล, การแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย, การประกวดสาวงามบ้านหมี่, การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียงทอง, การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์, ทุกวันจะมีการออกร้านมัจฉากาชาด การจำหน่ายสินค้าOTOPของดีบ้านหมี่ และร้านค้าเกษตรกรอำเภอบ้านหมี่มาจำหน่ายด้วย และที่จะเป็นไฮไลท์ของงานคือทางชุมชนแต่ละชุมชนทั้ง 21 ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ จะมีการคัดสาวงามในแต่ละหมู่บ้านเข้าประกวดสาวงามบ้านหมี่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  และมีการแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพายคู่พิเศษ ระหว่างแม่เศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย กับอินทณัฐ วัดไร่ขิง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญ ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณีของดีบ้านหมี่ ชมการประกวดสาวงามบ้านหมี่ การแสดงต่าง ๆ  และของดีบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ประจำปี 2565

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here