8 มิถุนายน 2564 กรุงเทพฯ: ไลออนส์สากลเผยความสำเร็จในการจัดประชุมใหญ่กว่าสองพันคนในสภาวการณ์ระบาดของโควิด 19 ระลอกสาม ยึดแนวมาตรฐานความปลอดภัย ช่วยสร้างเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่น 15 ล้านบาท สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ)

นางยุพวรรณ์ สิทธิคงศักดิ์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี ปีบริหาร 2563-2564 กล่าวถึงการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 55 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า “ถือเป็นการจัดประชุมครั้งประวัติศาสตร์ เพราะเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกที่มีระบบการจัดการแบบ New Normal และปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด และถือเป็นครั้งแรกของสโมสรไลออนส์ ที่ภาครัฐ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมาและทีเส็บให้การสนับสนุน และร่วมมือกันในการจัดประชุมใหญ่ครั้งสำคัญ ซึ่งปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสรุปการทำงานของสภาภาครวมและเลือกตั้งผู้นำสูงสุดของแต่ละภาค  โดยจะหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปตามภาครองต่างๆ 6 ภาค ทั่วประเทศ และมีสมาชิกไลออนส์จำนวน 2,250 คนเข้าร่วมงาน

โดยงานประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานไมซ์รูปแบบไฮบริด อีเวนต์ (Hybrid event) ที่ยึดแนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์ที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างปลอดภัย ปลอดโรค มีจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานผ่านระบบออนไลน์ 2,318 คน และจำนวนผู้เข้าร่วมงานจริง 474 คน กระจายสถานที่พำนัก ณ โรงแรมที่พักจำนวน 3 แห่ง และสลับเวลาการจัดงานในพื้นที่จัดงานตลอดระยะเวลา 3 วัน ตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

สโมสรไลออนส์ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมการจัดประชุมที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะโควิด 19 ของประเทศและแสดงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นเมืองไมซ์ของประเทศ ถือเป็นประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน และพร้อมที่จะส่งต่อรูปแบบ การจัดประชุมภายใต้วิถีใหม่ครั้งนี้  การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ ให้กับเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 56 จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป”

นายวิเชียร จันทรโณทัย ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การจัดงานประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 55 ที่ผ่านมาได้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นศักยภาพความพร้อมของเมืองโคราชที่จะรองรับการจัดประชุมไมซ์อย่างเต็มรูปแบบ  มีสถานที่สามารถรองรับการจัดประชุมสัมมนา หรือนิทรรศการขนาดใหญ่ กระจายอยู่หลายแห่ง สถานที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมแห่งภาคอีสาน มีวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ได้เป็นอย่างดี  และที่สำคัญมีบุคลากรในจังหวัดที่พร้อมจะให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี

การจัดงานประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 55 ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดนครราชสีมา และก่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทุกภาคส่วน”

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่ไลออนส์ ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Event) คือแบบออนไลน์ผสมผสานกับการจัดงานแบบปกติ

การจัดงานครั้งนี้ สโมสรไลออนส์เลือกใช้สถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard – TMVS) และมีการจัดงานที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนของทีเส็บ (Sustainable Events Basic Guidelines) อาทิ การลงทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิในห้องจัดงานทั้งหมดให้ไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส งดการใช้โฟมและดอกไม้สด ไม่ใช้ขวดหรือหลอดพลาสติก ครอบคลุมไปถึงการเลือกอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกและของที่ระลึกที่ผลิตโดยชุมชนในพื้นที่

ทีเส็บได้นำเทคโนโลยีออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิง (Live Streaming) มาใช้ร่วมกับการจัดประชุมแบบปกติ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดห้องประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานไม่เกิน 40 คน ภายในพื้นที่ห้องจัดงาน 400 ตารางเมตร สามารถเว้นระยะห่างจากเวทีได้เกิน 10 เมตร ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ อสม. และอาสาสมัคร ดูแลคัดกรองผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

“การจัดประชุมรูปแบบใหม่นอกจากจะบรรลุวัตถุประสงค์ของไลออนส์แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในจังหวัดโคราชประมาณ 9 ล้านบาทกับผลต่อเนื่องอื่นๆ อีกประมาณ 6.7 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค สร้างรายได้ให้กับโรงแรม ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จัดงาน ตามนโยบายโครงการ เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here