“เอชเอ็น เมดิคอล กรุ๊ป” โชว์ศักยภาพในการทำตลาด “ถุงมือยาง” จัดงาน “HNMG Business Forum 2021” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแบบ Red Ocean ในตลาดโลก จากในช่วงสถานการณ์ วิกฤติโควิด-19 ปี 2020 ที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ให้กับทั่วโลก ทั้งเรื่องเทคโนโลยี,  เครื่องจักร, วัตถุดิบในการผลิต รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของสินค้า และปัญหาทางการค้า HNMG พร้อมเร่งขยายโรงงาน และกำลังการผลิต รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อก้าวสู่เป็นผู้ผลิตถุงมือยางในระดับโลก

 นางสาววารินทิพย์ ทิวารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชเอ็น เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด หรือ HNMG เปิดเผยว่า จากปี 2020 ที่ทางบริษัทฯ ได้วางแผนจัดสร้างโรงงานที่อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี และขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรในเฟสแรก มีความก้าวหน้าไปมากกว่า 50% ซึ่งแผนการขยายโรงงาน และกำลังการผลิต จากปี 2021- 2024ทาง HNMG ได้วางแผนติดตั้งเครื่องจักร 88 สายการผลิต โดยมีเป้าหมายการผลิตที่ 17 ล้านกล่องต่อเดือน เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้ามาแล้ว

 

สำหรับการวางแผนธุรกิจของ HNMG ในปี 2021-2024 นั้น จะเป็นการต่อยอดธุรกิจถุงมือยาง โดยจัดตั้ง บริษัท เอชเอ็น เมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด หรือ HNMM เพื่อดูแลเรื่องการผลิต การติดตั้งเครื่องจักร การพัฒนาสินค้า ซึ่งในปัจจุบัน HNMG มีสินค้า ภายใต้ 4 แบรนด์ M+D GLOVE, Kleanse, Excel และ MD Plus โดยจะเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น นวัตกรรม Chemo Tech, Surgi Plus นอกจากนี้ HNMM ยังมีการศึกษาเทคโนโลยี ร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักรในการสกัดสารจากพืช ในระดับนาโน เช่น กัญชง, กัญชา เป็นต้น

นอกจากนี้ HNMG ยังร่วมลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และสุขภาพระดับโลก ในการค้นคว้า และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมุ่งการใช้งานทางการแพทย์โดยเฉพาะ จึงจัดตั้งบริษัท เอชเอ็น เมดิคอล อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งคาดว่า จะสามารถนำเสนอโครงการแรกต่อสาธารณะได้ ภายในไตรมาสแรกของปี 2022

จากแผนธุรกิจข้างต้น จะเห็นได้ว่า HMNG มุ่งเน้นการผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และผู้ร่วมลงทุนอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดงาน “HNMG Business Forum 2021” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ การให้ข้อมูล และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน คู่ค้า และพันธมิตร ได้ทำธุรกิจร่วมกันอย่างมั่นใจ และยั่งยืน

 นางสาววารินทิพย์ กล่าวเสริมอีกว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มีความรู้หลากหลายได้เข้าร่วมสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในเรื่องภาคการลงทุน การเงิน และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และคู่ค้าเป็นอย่างมาก

“ปัจจุบัน HNMG ได้รับมาตรฐานสากลทั้งในระดับ เอเชีย ยุโรป และอเมริกา ภายใต้แบรนด์ M+D GLOVE, Kleanse, Excel และ MD Plus นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบรับรอง Certificate จากหน่วยงานต่างๆ เช่น SATRA. FDA, FDA USA, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 และที่สำคัญบริษัทฯ ยังได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 63-1273-1-21-1-0 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนในการประกอบกิจการดังกล่าวอีกด้วย” นางสาว วารินทิพย์ กล่าวสรุปในตอนท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here