นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท็อปเจริญ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์ด้านจักษุ โดยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ รวมไปถึงการดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นผู้สนับสนุนประกอบแว่นสายตาพร้อมเลนส์ และส่งมอบแว่นสายตาให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศกว่า 150 โรงพยาบาล ตามเจตนารมณ์ที่ปรารถนาให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ใช้แว่นตาที่มีคุณภาพ มีดวงตาที่สดใสมองเห็นชัดเจน นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ รองประธานราชวิทยาลัยฯ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการฯ และพ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ เลขาธิการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัล เนื่องในงานประชุมวิชาการ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here