คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพีไฟว์กรุ๊ป  เข้ารับรางวัลชีวจิต Awards 2021 รางวัลแห่งความภูมิใจของคนสุขภาพจากนิตยสารชีวจิตแบรนด์สุขภาพ แก่บุคคลคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยคะแนนส่วนหนึ่งเป็นเสียงตอบรับจากการชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของผู้อ่านและแฟนชีวจิต ที่โหวตผ่านทางเว็บไซต์ https://www.goodlifeupdate.com และแฟนเพจนิตยสารชีวจิต อีกส่วนหนึ่งเป็นการร่วมคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสุขภาพ เกณฑ์การตัดสินคำนึงถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพจำเป็นต่อร่างกาย เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องไม่มีพิษต่อร่างกายและยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภค

โดยในปี 2564 นี้ โพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษาชาติ 32 ชนิด ได้รับรางวัล READER’S VOTE สาขา  Natural  Drink  Reader’s Vote เป็นปีที่ 3 แล้ว  ซึ่งรางวัล READER’S VOTE นี้เป็นคะแนนเสียงที่มาจากผู้อ่านและผู้ติดตามชีวจิตจากช่องทางต่างๆ ที่มีความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วร่วมโหวตผ่านช่องทางออนไลน์  โดยการมอบรางวัลในปีนี้จัดขึ้นที่ Nai Lert Park Heritage Home The Glass House ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here