ขอเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และทรงปาฐกถาพิเศษ “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ในวันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.
สามารถรับชมผ่านช่องทาง
Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86177639647?pwd=a2pnbEVCTGpwTEVYTkhuc3VudVV5QT09
Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/pattanathaifoundation
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC52rJ52zQdNs6AGGs-jukTQ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here