มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Active Production ซึ่งประกอบด้วย นายคิรากร สุนทรโชติ ,นางสาวพรธิดา ลอมไธสง ,นายหิรัญ บุญมา ,นายนภัสกร สิมมา ,นายอรรตพล เทียนทอง ,นายเจษฎากร ฉายะจินดา,นายปรมินทร์ แสะเตาะ ,นายทัตพล สีมี่ ,นายทักษ์ดนัย ศรีเมือง ,นายบูรพา ชูสมานศิริ และนายรณรต ยังมาก นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่โชว์ความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน “เลิกสูบกู้โรค” ชูเนื้อหารักสุขภาพจริงต้องไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ และรับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จาก พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในการแข่งขันโครงการประกวดสปอตโฆษณาของนักศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์จาก 6 สถาบัน ในหัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพ” ณ ชั้น 7 โรงภาพยนตร์ ที่ 7 เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล พระราม 9 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายคิรากร สุนทรโชติ นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนึ่งในทีมผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน “เลิกสูบกู้โรค” กล่าวว่า แนวความคิดการผลิตสื่อครั้งนี้ตั้งต้นมาจาก สุขภาพต้องควบคู่กับการออกกำลังกาย แต่การที่ตัวเราบอกว่ารักสุขภาพ ออกกำลังกายตลอด แต่กลับสูบบุหรี่ไฟฟ้า จึงเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่ เพราะแม้ว่าจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่หากยังสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ก็ไม่อาจทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเต็มได้
“อยากฝากไปยังเพื่อนเยาวชน ประชาชนทุกคนว่า ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้า มันไม่มีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและยังทำลายสุขภาพอีกด้วย ถึงผมจะไม่สามารถบังคับใครไม่ให้สูบบุหรี่ได้ แต่ผมมีความหวังว่า ทุกท่านที่ได้รับชมสื่อที่ผลิตขึ้นจะได้รับความรู้สึกห่วงใยจากพวกเรา และสำหรับใครที่ยังสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้วมีความคิดอยากเลิก สามารถปรึกษาสายเลิกบุหรี่ 1600 ได้นะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คนเพื่อสุขภาพที่ดีครับ” นายคิรากร กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here