เมื่อวันพฤหัสที่ 3 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณพรสุดา หาญพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมมอบเงินจำนวน 1,600,000 บาท ให้กับกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาลศิริราช โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here