โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า นักเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ 17 คน สามารถทำ  ผลสอบได้คะแนนสูงในหลายวิชา และนักเรียนเหล่านี้ยังได้รับรางวัล Pearson Outstanding Learner Award โดยนักเรียนในกลุ่มนี้มี 7 คนที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทย และอีก 2 คน ได้ผลสอบ AS ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่  Trey ซึ่งได้รางวัลสาขาวรรณคดีอังกฤษ  และ Tara ได้รางวัลในสาขาภูมิศาสตร์ ทางโรงเรียนฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคนในครั้งนี้ และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฉลองความสำเร็จทางวิชาการให้นักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยมสำหรับปีการศึกษานี้

รายชื่อนักเรียนต่อไปนี้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพื่อตอกย้ำเรื่องคุณภาพการศึกษาของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Best in Region (South East Asia) (Oxford AQA):

Tara for AS Geography

Tui for A Level Geography

Trey for AS English Literature

Poppy for A Level English Literature

คะแนนดีที่สุดในประเทศไทยในการสอบ Oxford AQA – Best in Thailand (Oxford AQA):

Tara for AS Geography

Tui for A Level Geography

Trey for AS English Literature

Trey for AS English Language

Poppy for English Literature

Phunwa for A Level Business

คะแนนดีที่สุดในประเทศไทย ในการสอบ Edexcel Best in Thailand (Edexcel):

Ashita for A Level Fine Art

Poppy for A Level Economics

รางวัล Pearson Excellence Awards

นอกจากนี้ นักเรียนทั้ง 17 คนยังได้รับการยอมรับจากการได้คะแนนสูงสุดในวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับ A Level นานาชาติหรือ IGCSE ในการที่จะได้รางวัลเหล่านี้ ทุกคนจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 5 วิชา เพื่อที่จะได้รับรางวัลในระดับ 7 หรือสูงกว่าที่ IGCSE และผ่านอย่างน้อย 3 วิชาเพื่อที่จะได้รับรางวัลในระดับ A หรือสูงกว่า

ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 2-18 ปี เข้าร่วมงานเปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนได้ที่ link: https://form.jotform.com/233328079969068

หรือเข้าร่วมงานชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับ Sixth Form วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนได้ที่ link: https://form.jotform.com/233328503881457

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here