PR News

อินโดรามา เวนเจอร์ส เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 พิมพ์เขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 7 กันยายน 2566 - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เปิดเผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ในหัวข้อ "Shifting Towards The Next Generation” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อกรอบแนวคิด ESG...

แม็คโคร-โลตัส ภายใต้ซีพี แอ็กซ์ตร้า ผนึกกำลัง“สร้างงาน สร้างอาชีพ” จับมือกระทรวง พม.สนับสนุนคนพิการ-สตรีให้มีอาชีพและรายได้

แม็คโคร-โลตัส เดินหน้าตามแผนสร้างงานสร้างอาชีพ 400,000 ราย ภายในปี 2573 ซึ่งได้ดำเนินการในทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างอาชีพกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนพิการและสตรีให้มีรายได้ยั่งยืน ภายใต้เจตนารมณ์ในการทำธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม็คโคร-โลตัสเดินหน้าสานต่อพันธกิจหลักโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” อย่างต่อเนื่อง...

สมาคมเพื่อนชุมชน ไม่หยุด หนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ปีที่ 13) ระดับอาชีวศึกษา(ปีที่ 5) สานฝันเยาวชนจังหวัดระยองต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธี "มอบทุนการศึกษาเพื่อนชุมชนประจำปี 2566" โดยมีกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน(คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง(คุณกัลยรัชต์ เดชจินดา) อธิการบดีสถานศึกษาและคณะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะ ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชนและคณะ ผู้ปกครอง นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว ซึ่งปีนี้สมาคมฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ตลอดหลักสูตรรวม 85 ทุน...

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดอบรม “โครงการอาสาจุฬาภรณ์” เน้นให้ความรู้ สร้างชุมชนต้นแบบ

ความสำคัญของปัญหาสุขภาพของชุมชนเมือง การดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะ การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสุขภาพ รวมทั้งขาดการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของประชาชนในชุมชนเมือง เมื่อเร็วๆ นี้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดอบรม  “โครงการอาสาจุฬาภรณ์”  ขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาจุฬาภรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้ดี สามารถถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน และสามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “กิจกรรมวันนี้ ประชาชนที่มาตั้งใจอยากได้ความรู้...

ศิริราชมูลนิธิ เผยความสำเร็จโครงการช่วยรักษาและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส

ศืริราชมูลนิธิ เผยความสำเร็จ 7 ปี “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง”  (High Cost High Technology) ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 6,445 ราย วงเงินสูงกว่า 1,133 ล้านบาทพร้อมเร่งบอกต่อ เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วยให้มากและกว้างที่สุด ศิริราชมูลนิธิ  โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศความสำเร็จ “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology)...

ร่วมสนับสนุนและสืบสานตำนานผ้าไทย ไหมไทยล้ำค่า สายใยแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมผ้าไทยและ กิจกรรมดีๆ วันที่ 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2566 กรมหม่อนไหมเตรียมจัด “งานตรานกยูงพระราชทาน ฯ ครั้งที่ 18” มุ่งผลักดันมาตรฐานไหมไทย สร้างชื่อ สร้างรายได้ให้ประเทศ #ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ ฮอลล์...

วว. บูรณาการ ททบ. 5  ส่งเสริมการตลาด เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยด้วย วทน.

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   ลงนามความร่วมมือกับ  พลเอกวิสันติ   สระศรีดา   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง  5   ในฐานะตัวแทนกองทัพบก  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด ...

วว. ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ สร้างสิทธิประโยชน์ให้ SME “SME  Privilege  Clup … คลับพิเศษสำหรับ SME”

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามความร่วมมือสิทธิประโยชน์ภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME  ปีงบประมาณ 2566 ด้วยแนวคิด “SME  Privilege  Clup คลับพิเศษสำหรับ SME” กับ รศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย...

- Advertisement -

Latest Articles