เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมภาคปฎิบัติการฝึกทักษะวิชาชีพสำหรับคนพิการด้านการบริการการโรงแรม ปี 2565 โดยคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส – ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมีคุณณฐอร อินทร์ดีศรี กล่าวปิดโครงการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here