เมื่อเร็ว ๆ นี้ – นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด (กลุ่ม CMC) และดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรวิชาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregivers) รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาอาชีพให้มีความพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้อายุ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรระยะสั้น 420 ชั่วโมงภายใต้การรับรองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข และสามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการพัฒนาด้านวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในสายอาชีพแห่งอนาคตที่จะมีความต้องการสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่สังคมผู้อายุอย่างเต็มตัวทั้งในประเทศไทยและกลุ่มตลาดอาเซียน ณ ห้องประชุมคิวเว่ โอ๊ควูด สวีท ติวานนท์, กรุงเทพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here