ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รับรางวัลSustainability Booth Design Award 2022  เนื่องในงาน CPHI Asia  2022  งานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ครบวงจร  ในวันที่ 21  ตุลาคม  2565  ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการจัดประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  ซึ่ง วว. นำผลงานนวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ การบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ กัญชา สมุนไพร บรรจุภัณฑ์ ที่ดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG  และตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน  เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  ณ บูธ E17   โอกาสนี้ นายสายันต์  ตันพานิช   ที่ปรึกษาและอดีตรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. พร้อมด้วย นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  วว.  และบุคลากร วว. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

ทั้งนี้งาน CPHI  Asia  2022  จัดโดย อินฟอร์มา  มาร์เก็ตส์  (ประเทศไทย)  ร่วมกับ  วว.  สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน  กลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ณ  Hall 8-9  เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยาไทยให้ก้าวทันต่อโอกาสและความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ให้เข้าถึงส่วนประกอบยาใหม่ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here