26 ธันวาคม 2565, กรุงเทพมหานครดีป้า ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ครอบคลุมคนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และสอดคล้องไปกับภารกิจสำนักงานฯ ผ่าน 8 มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของ ดีป้า มากกว่า 140 โครงการ หวังเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลต่อเนื่อง คาดยกระดับความรู้และทักษะดิจิทัลแก่คนไทยได้มากกว่า 4,800 คน สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทย ดีป้า จึงประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ผ่าน 8 มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของ ดีป้า มากกว่า 140 โครงการ

ทั้งนี้ โครงการต่าง ๆ จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และสอดคล้องไปกับภารกิจของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป บุคลากรในกลุ่ม Mid-career ผู้สูงวัย รวมถึงผู้พิการ โดย ดีป้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการทั้งหมดจะเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทย และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมประเมินว่าจะช่วยยกระดับความรู้และทักษะดิจิทัลแก่คนไทยทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยได้มากกว่า 4,800 คน และสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนสามารถติดตามประกาศข้อเสนอโครงการฯ ในรอบที่ 1/2566 ได้ทางเว็บไซต์: www.depa.or.th/depafund, LINE OA: depaThailand และเพจเฟซบุ๊ก: depa Thailandผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here