กรุงเทพมหานคร – นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) และ นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ได้ร่วมพิธีบวงสรวง ตั้งศาล พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง EnCo Terminal (EnTer) โครงการอาคารสำนักงานและจุดนัดพบอันทันสมัยแห่งใหม่ บริเวณย่านหลักสี่ สนามบินดอนเมือง ใช้งบลงทุนกว่า 2,600 ล้านบาท (สองพันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ออกแบบโดยบริษัท  Create Great Design (CGD) บริษัทออกแบบชั้นนำของเมืองไทยซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดแบบโครงการดังกล่าว โดยรับผิดชอบทั้งในส่วนของการวางผังโครงการ Master Plan การออกแบบสถาปัตยกรรมตัวอาคาร การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายในโครงการทั้งหมด


ทั้งนี้  นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาโครงการ EnTer  ว่า “สถานที่แห่งนี้ ทางEnCo มีความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง “World Transformations”  เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงรูปแบบของธุรกิจที่เปลี่ยนไปผสมผสานกับ Digital revolution  นำเข้าสู่โลกแห่งอนาคตในอุดมคติ เพื่อต้องการถ่ายทอดและสะท้อน trend การพัฒนาการของโลกดังกล่าวผ่านงานสถาปัตยกรรมด้านการออกแบบด้วย Concept  “สถานีแห่งอนาคต” หรือ “The Future Station”  สถานที่ซึ่งจะเป็นศูนย์รวม Future-Tech ทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และ บริษัทเอกชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่ม Startup ของประเทศไทย”

ด้านนายอาทิตย์  เล่าสกุล และ นางสาวโสภิต สุจริตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Create Great Design
ได้กล่าวถึงการออกแบบโครงการนี้ว่า “สำหรับการออกแบบนั้นผมและคุณโสภิต ได้นำเสนอแนวความคิดเรื่องของเรือโนอาห์ หรือ Noah’s Ark ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกในอดีต ตามความเชื่อจากยุคคริสตกาลในคัมภีร์ไบเบิล มาเป็นสัญลักษณ์ของ World Transformations ในยุคปัจจุบัน และเป็น Key Characteristics ของการออกแบบ แต่เพื่อให้เข้ากับยุค Digitalization จึงได้ออกแบบตัวเรือในลักษณะ Redesign ให้เป็นยานอวกาศ Noah’s Ark Spaceship โดยเน้นจุดเด่นผ่านงานสถาปัตยกรรมด้านหน้าอาคาร หรือ Façade ประกอบกับการออกแบบในส่วนต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน เช่น ออกแบบจุด EV Charging HUB ศูนย์รวมจุดชาร์ทไฟฟ้าทั้งรถส่วนตัวและรถโดยสาร เป็นการสะท้อนแนวความคิดของ EnCo ในเรื่อง The Future Station สถานีแห่งอนาคตด้วยครับ ดังนั้นการออกแบบโครงการเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ นี้จึงเต็มไปด้วยพลังงานบวก ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ที่เข้าไปสอดแทรกในทุกส่วนประกอบของการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงบริเวณโดยรอบของโครงการเพื่อเชื่อมต่อโลกของปัจจุบันไปสู่โลกอนาคตผ่านงานสถาปัตยกรรมการออกแบบที่ท่องผ่านการเวลา หรือ Timeless Design”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here