ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง เมื่อบริษัท ฟินีม่า จำกัด ได้รับผิดชอบเป็นผู้พัฒนาระบบ ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) ในนามของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ในการใช้บันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอนุมัติการออกใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศที่ออกในรูปแบบมาตรฐาน EU ที่สามารถตรวจสอบได้ โดยแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทาง และแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารจองโรงแรม และใบรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) เป็นต้น

การทำงานของ Thailand Pass เป็นอย่างไร?
Thailand Pass เป็นระบบที่ถูกพัฒนามาจากระบบ Certificate of Entry (COE)  โดยมีการเพิ่มฟังก์ชันเพื่อใช้ในการอ่าน Digital Vaccine Certificate จากประเทศต่างๆ ผ่านระบบ “Credentials Data Validation” (CDV) ที่สามารถอ่านและตรวจสอบได้ว่าใบรับรองนั้นเป็นฉบับจริง และไม่ถูกปลอมแปลง ด้วยเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) ซึ่งการตรวจสอบนี้จะทำโดยระบบ CDV และเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค ผ่านระบบอ่านใบรับรองข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Health Certificate Resolver (DHCR) โดยปัจจุบัน ระบบดังกล่าว สามารถตรวจสอบใบรับรองได้มากกว่า 64 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น EU Digital COVID Certificates (EU DCC) และ SMART Health Cards เป็นต้น

สถานะล่าสุด มีผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass รวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 2.1 ล้านคน และชาวไทย จำนวน 4 แสนคน (สถานะ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2565) ซึ่งคาดว่าจำนวนการลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังการปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทางรัฐบาล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here