ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 9 มีนาคม 2566 – ถึงเวลาประกาศศักดาความสามารถของเด็กไทยไทยให้โลกรู้! นักเรียนนักศึกษา สถาบันต่างๆเตรียมความพร้อมให้ดี ICDL Digital Challenge 2023 การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนสุดยอดด้านทักษะความรู้ดิจิทัลได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยทาง ICDL Thailand จะเดินหน้าหาตัวแทนประเทศไทยโดยการคัดเลือกที่เข้มข้นจากการสอบแข่งขันระดับภูมิภาคจากสถาบันต่างๆกว่า100 แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน ในหลากหลายสาขา เพื่อไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ ICDL ASIA ประเทศสิงคโปร์ เดือนกันยายน 2566 ซึ่งจาก 5 ปีของการแข่งขันที่ผ่านมา ประเทศไทยคว้าแชมป์ได้ถึง 12 รายการ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศมาโดยตลอด  ความพิเศษในปีนี้คือ ผุ้ชนะจะได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ  1.ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge 2023  2.วุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL และ eBadges สำหรับทุกคนที่สอบผ่าน และ 3.เข้าร่วม Workshop กับ Business Management I Singapore Institute Management (SIM) สถาบันการศึกษาชั้นนำเก่าแก่ของประเทศสิงคโปร์

รัฐบาลไทยได้นำนโยบายในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand และ Thailand 4.0 มาเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีทักษะและศักยภาพพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยการแข่งขัน ICDL Digital Challenge ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 ถือว่ามีส่วนกระตุ้นที่สำคัญให้กำลังคนรุ่นใหม่ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและมีการพัฒนาเตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังหลักเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตมุ่งสู่ Thailand4.0 ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลด้วยมาตรฐานโลก

งาน ICDL Digital Challenge 2566 เป็นการแข่งขันวัดระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จัดขึ้นทุกปี โดยการแข่งขันจะเป็นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนแสดงศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การประมวลผลข้อมูลโดยวิธีการที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำนักงานต่างๆ และการสร้างสรรค์ผลงานโปรเจคในรูปแบบต่างๆ ในการแข่งขัน 3 สายการแข่งขัน ได้แก่ สายธุรกิจ (Business Track), สายการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Professional Track), สายเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดใหม่ (Emerging Technologies Track)

สำหรับประเทศไทยจะทำการเฟ้นหาตัวแทน โดยการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษากว่า 1500 คนจากทั่วประเทศจากทั้ง 5 ภูมิภาค โดยจะเริ่ม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน โดยการให้ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีทักษะดิจิทัลที่ดีระดับสากล รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆให้ เยาวชน และจัดสอบประเมินทักษะดิจิทัลระดับสถาบันการศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนของแต่ละสถาบัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Roadshow เริ่มที่ภาคตะวันออก ในเขต EEC และตามด้วย ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ และ ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานครตามลำดับ

เมื่อคัดเลือกสู่รอบ Final จนได้ผู้ชนะสุดยอดนักศึกษาหัวกะทิดิจิทัลของประเทศไทยจำนวน 6 คน จากนักศึกษาผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดและใช้เวลาที่น้อยที่สุด 1 อันดับแรกจากแต่ละสายแข่งขันจำนวน 3 สายของ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา สายธุรกิจ (Business Track), สายการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Professional Track), สายเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดใหม่ (Emerging Technologies Track) รวมจำนวนตัวแทนของประเทศไทย 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดโดย ICDL Asia ต่อไป

โดยพิธีมอบรางวัลผู้ชนะระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปีนี้ จะจัดขึ้นที่ ประเทศสิงคโปร์ โดยปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันหลากหลายประเทศรวม 16 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, ภูฎาน, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, พม่า,กัมพูชา,มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทยแลนด์, และเวียดนาม ซึ่งได้มีการแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สายธุรกิจ (Business Track), สายการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Professional Track), สายเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดใหม่ (Emerging Technologies Track) โดยที่ผ่านมาจากการแข่งขัน 5 ครั้ง มีเด็กไทยคว้ารางวัลมากถึง 12 รายการ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในความสามารถด้านกำลังคนดิจิทัลเป็นอย่างมากในเวทีนานาประเทศ สำหรับปีนี้ ใครจะเป็นผู้ชนะ ต้องติดตามกัน

#icdl

#icdlasia

#icdlthailand

#icdldigitalchallenge

#icdldigitalchallenge2023

#digitalchallenge2023

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here