บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโกวิน นาการ์ รองประธานร่วมบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมคณะทำงาน ส่งมอบธนาคารขยะรีไซเคิลหลังจากทำการปรับปรุงอาคารใหม่ให้แก่ โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี โดยอินโดรามา เวนเจอร์สให้การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะมากว่า 10 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียนและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ อินโดรามา เวนเจอร์สยังได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะรีไซเคิล และการคัดแยกที่ถูกต้องให้กับนักเรียน จำนวน 260 คนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้ส่งต่อสู่ครอบครัวนักเรียนและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Combined PET ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives และ ธุรกิจ Fibers ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 26,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here