โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดย อินโดรามา เวนเจอร์ส มีเป้าหมายจะขยายผลไปยัง 337 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าให้ความรู้แก่นักเรียน 40,000 คนภายในปี 2568

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นำโดย นางสุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในการร่วมขับเคลื่อน “โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินงานในปีแรกที่ได้จัดอบรมความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และการรีไซเคิล PET สู่โรงเรียนกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือใหม่นี้ โครงการจะนำเสนอ 5 กิจกรรมใหม่ที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เหลืออีก 337 โรงเรียน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าถึงนักเรียนได้ 40,000 คน ภายในปี 2568

ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน เป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกและส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะในแง่ของขวดพลาสติก PET โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจแก่นักการศึกษา ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับขยะพลาสติกประเภทต่างๆ และความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล PET ของอินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่มีมาตั้งแต่การเปิดตัวโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561

ภาพกลุ่มผู้บริหารร่วมงาน (เรียงลำดับจากซ้าย)

  1. นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงองค์กร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
  2. นางสุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
  3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  4. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Combined PET ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives และ ธุรกิจ Fibers ผลิตภัณฑ์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส รองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 26,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.indoramaventures.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here