กรุงเทพฯ ประเทศไทย –  3 เมษายน 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับมูลนิธิยูนูส ประเทศไทย มูลนิธิระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2549 ประกาศเปิดตัวโปรแกรมการศึกษาระดับโลกแผนใหม่ “Waste Hero: Reduce to Zero” สำหรับชุมชนทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

แหล่งทรัพยากรการสอนแบบฟรีชุดนี้ ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ K-12 (ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย) จนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นความรู้รอบสามแกนหลัก ได้แก่ พื้นฐานด้านการรีไซเคิล การลดจำนวนขยะเหลือศูนย์ และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มที่ปรึกษาด้านการศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านขยะเหลือศูนย์ จำนวน 23 ราย จาก 17 ประเทศ ที่มาช่วยให้คำแนะนำในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด จำนวน 19 บทเรียน ซึ่งชุดการศึกษา Waste Hero นี้จะถูกนำไปใช้ในการสอนทั่วโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนหนึ่งล้านคน ภายในปี 2573

“ผู้คนทั่วโลกต่างก็กังวลเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม และทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา” นางสุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว “ความพิเศษของเม็ดพลาสติก PET ที่เราผลิต คือสามารถนำไปใช้สำหรับการผลิตขวดน้ำอัดลมและขวดน้ำ และนำกลับไปผลิตใหม่ได้ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตวัสดุและผู้รีไซเคิลชั้นนำ เราจึงมีความรับผิดชอบระดับโลก นั่นคือเหตุผลที่เราให้การสนับสนุนอาจารย์ด้วยแผนการสอนที่เกี่ยวกับการทำให้ของเสียเป็นศูนย์ พื้นฐานการรีไซเคิล และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการส่งเสริมให้คนรุ่นต่อไปมีความรู้ในการลด การคัดแยก และกำจัดขยะ พวกเขาจะได้รู้วิธีการยุติของเสีย”

ทั้งนี้ ชุดสื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยแผนการจัดการการสอนส่วนบุคคล จำนวน 19 แผน ซึ่งจัดแบ่งตามระดับการศึกษา และแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย ภาษาดัตช์และภาษาอื่นๆ ที่จะตามมา โดยชุดการสอน “Waste Hero: Reduce to Zero” เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทางออนไลน์ และจะถูกนำไปใช้ในการสอนโดยมูลนิธิยูนุส ประเทศไทย ใน 38 ประเทศ 102 มหาวิทยาลัย และจะสร้าง Waste Hero ที่สนับสนุนโดย Zero Club 3 แห่ง เพื่อให้เยาวชนเริ่มดำเนินกิจกรรมในระดับโลก

ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2549 และผู้ร่วมก่อตั้งและประธานศูนย์ยูนุส กล่าวว่า “ถนนสายเก่านำไปสู่จุดหมายเก่า เราจำเป็นต้องให้อำนาจคนหนุ่มสาวในการสร้างถนนสายใหม่สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ขอขอบคุณกลุ่มที่ปรึกษาด้านการศึกษาที่นำพาชีวิตและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนมาสู่แผนการสอน โดยยึดหลักการออกแบบการกำจัดของเสียและมลภาวะ รักษาผลิตภัณฑ์และวัสดุในการใช้งาน และฟื้นฟูธรรมชาติ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน เราทำให้ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ นี่เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องจากเราลดความเสี่ยงในการลงทุนในการเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิล โดยได้รับประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการที่ขยะน้อยลงและชุมชนสะอาดขึ้น ผมยินดีต้อนรับอินโดรามา เวนเจอร์ส และเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมรวมถึงคู่แข่ง ที่ให้การสนับสนุนทรัพยากรการสอนเกี่ยวกับวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด และตั้งตารอที่จะสร้างอนาคตที่ไร้ขยะร่วมกัน”

ชุดการสอน “Waste Hero: Reduce to Zero” ได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการอิสระของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับโลก ซึ่งได้ข้อสรุปด้วยความมั่นใจในระดับสูงว่า สื่อการสอนนี้เหมาะสมสำหรับใช้กับผู้เรียนในระดับการศึกษาที่แตกต่างกันในบริบทที่หลากหลายทั่วโลก หัวใจของการประเมินนี้คือ การออกแบบสื่อที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งช่วยให้นักการศึกษามีโอกาสที่จะปรับบริบทของบทเรียนให้เหมาะกับบริบททางการศึกษาในท้องถิ่นและการจัดการของเสียของบริบทตนเอง นอกจากนี้ แผนการสอนนี้ยังได้รับการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องในห้องเรียนในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ซิมบับเว บังคลาเทศ และสหราชอาณาจักร อีกด้วย

ในปี 2560 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เปิดตัวโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลในประเทศไทย ซึ่งจากการประเมินในปี 2562 พบว่า ทุกๆ ดอลลาร์ที่ลงทุนสามารถสร้างมูลค่าทางสังคมได้มากกว่า 5 เท่า  ปัจจุบันบริษัทกำลังทำงานร่วมกันกับมูลนิธิ  ยูนุสประเทศไทย และพันธมิตรหลายแห่ง เพื่อขยายผลด้านการศึกษาไปทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนหนึ่งล้านคนภายในปี 2573

สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรที่สนใจ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการสอน ฟรี! ได้ที่ http://www.wasteheroeducation.com/ สำหรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Combined PET ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives และ ธุรกิจ Fibers ผลิตภัณฑ์ของอินโดรามา
เวนเจอร์ส รองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 26,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2565 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI)

เกี่ยวกับศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส และยูนุส ประเทศไทย

ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2549 ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นผู้บุกเบิกการปล่อยกู้นอกระบบอย่างถูกกฎหมาย (Micro Credit) และธุรกิจเพื่อสังคม ปัจจุบัน ท่านยังคงสนับสนุนธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแล้ว ศาสตราจารย์ยูนุส ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากรัฐสภา และเหรียญแห่งอิสรภาพจากประธานาธิบดี ซึ่งมีบุคคลเพียง 7 คนในประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ได้รับรางวัลทั้งสามนี้ นอกจากนี้ ท่านยังได้รับเกียรตินิยมจาก 10 ประเทศ และปริญญากิตติมศักดิ์ 67 ใบจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ในปี 2562 ศาสตราจารย์ยูนุส ได้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานของยูนุส ประเทศไทย มูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรของไทย โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรหลักเพื่อพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองไทย ในขณะเดียวกันยังทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชาวไทย เพื่อใช้ธุรกิจเพื่อสังคมสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here