บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด (King Stella Group Co.,Ltd. : KSG) ผู้บุกเบิกธุรกิจสเปรย์ปรับอากาศเป็นแรกในประเทศไทย ตอกย้ำนโยบายตามแนวทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจสีเขียว BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) เข้ารับมอบประกาศนียประกาศนียบัตร เพื่อรับรองฉลาก carbon footprint จากผลิตภัณฑ์คิงส์สเตตล่า คลาสสิค สเปรย์ปรับอากาศ และคิงส์สเตลล่า ไฮจีนิค สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อโรค เป็นรายแรกของประเทศไทย ที่แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ออกมาจากผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งฉลากคาร์บอนเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความใส่ใจต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานกรรมการ บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 60 ปี ที่ผ่านมา KSG มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเคียงคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรามีการวางนโยบายดำเนินงานตามแนวทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด

สำหรับ ประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม Carbon footprint of product นั้น เป็นเครื่องหมายการันตีเพื่อรับรองฉลาก carbon footprint ผลิตภัณฑ์คิงส์สเตตล่า คลาสสิค สเปรย์ปรับอากาศ และคิงส์สเตลล่า ไฮจีนิค สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อโรค เป็นรายแรกของประเทศไทย ที่แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ออกมาจากผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ, พัฒนาสูตรส่วนประกอบ, กระบวนการผลิต จนถึงการใช้งานและย่อยสลาย ซึ่งผ่านการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ 692g ใน คิงส์สเตลล่า คลาสสิคซีรีส์และ 733g ในคิงส์สเตลล่า ไฮจีนิค ซึ่งฉลากคาร์บอนเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความใส่ใจต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน)”

นางวิลาสินี กล่าวอีกว่า เรายังคงเดินหน้ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ด้วยปรัชญา  “Empower Better Living for All ส่งต่อชีวิตที่ดีกว่า สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อทุกคน” ตอบสนองต่อนโยบายดำเนินงานตามแนวทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจสีเขียว BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) และเน้นย้ำถึงภาพลักษณ์ของบริษัทที่อยู่คู่กับสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ผู้บริโภคที่เลือกใช้ ‘ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า’ นอกจากจะมั่นใจในคุณภาพสินค้าในด้านการช่วยปรับอากาศภายในบ้านที่ดีขึ้นแล้ว ท่านยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งการดูแลและรักษาโลกของเราไปพร้อมกัน” นางวิลาสินี ทิ้งท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here