มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2565
สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th  หรือ http://petchra.kmutt.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร : https://kmutt.me/petchra-mou265
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, E-mail: admission@kmutt.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here