โครงการ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ที่ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกรีฑาด้วยการส่งโค้ชมืออาชีพไปปรับพื้นฐานการเล่นกรีฑาที่ถูกต้อง พร้อมเปิดเวทีพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจโดยนักกรีฑาต้นแบบที่มีผลงานระดับชาติ และผู้ฝึกสอนที่สร้างนักกรีฑาทีมชาติมาแล้วมากมาย

นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรีฑาเป็นกีฬาที่มีการใช้ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของร่างกายหลายด้าน ทั้งการเดิน การวิ่ง การกระโดด การทุ่ม การพุ่ง และการขว้าง และเป็นกลุ่มกีฬาที่ได้รับความนิยม โดยมีการแข่งขันกันแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของกรีฑาจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาประเภทนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบรรจุไว้ในโครงการ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น ด้วย โดยนำมาฝึกสอนให้กับเยาวชนที่ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา

“โครงการ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 นอกจากจะมีเวิร์คชอปปรับพื้นฐานการเล่นกรีฑาให้กับเยาวชนแล้ว ยังมีการเสวนาพูดคุยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาเล่นกรีฑามากขึ้น โดย อภิสิทธิ์ ช้างหิน และ พงษ์สุรเชษฐ์ วงศ์ไชย ตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดพะเยา เจ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37 และ สมบัติ จันทร์ผ่องศรี ผู้ฝึกสอนนักกรีฑาจังหวัดพะเยาที่สร้างนักกรีฑาทีมชาติมาแล้วมากมาย นอกจากนี้ โครงการยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนด้วย” นายวินัยกล่าว

สำหรับ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น เป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคนรักกีฬา สามารถเพิ่มนักกีฬาระดับท้องถิ่น สู่ระดับจังหวัด และระดับชาติ ซึ่งโครงการในปีแรกนี้จะจัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง ที่โรงเรียน 4 แห่ง ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ แต่ละแห่งจะมีการฝึกทักษะชนิดกีฬาที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตะกร้อ คิกบ็อกซิ่ง กรีฑา และฟุตบอลชายหาด โดยใช้กลยุทธิ์ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น คือ “ปรับ” พื้นฐานด้านกีฬาให้เยาวชนด้วยเกมกีฬาสันทนาการ “เปลี่ยน” อุปกรณ์กีฬาใหม่แทนอุปกรณ์กีฬาที่เสื่อมคุณภาพ “ปลุก” แรงบันดาลใจให้เยาวชนด้วยนักกีฬาต้นแบบ และ “ปั้น” ด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน

  สื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นันท์นภัส สุนทรชัยณรงค์ (แอ๊น) โทร. 087-3249214 อีเมล: antnnp.pr@gmail.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here