OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เผยจากประสบการณ์จัดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม พบครูสอนภาษาคุณภาพยังเป็นที่ต้องการ ด้านคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษานอกห้องเรียนช่วยส่งเสริมและเร่งพัฒนาความสามารถทักษะในการใช้ภาษาของนักเรียนได้ดี ล่าสุดเตรียมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เพื่อวัดความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันและการเรียน Youth Chinese Test หรือ YCT จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้สอบใช้ในการสอบวัดระดับของ HSK ต่อไป เปิดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ สมัครสอบ YCT ถึง 6 มกราคม 2566 นี้

children in classroom with pen in hand

 นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่าภาษาที่ 3 ยังคงเป็นหนึ่งในทักษะที่ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนต่างให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาดังกล่าว โดยภาษาที่ได้รับความนิยมคือภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ตามลำดับ อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ที่ได้เข้าไปให้บริการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนทั้งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในกับโรงเรียนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ยังมีความท้าทายสำหรับสถานศึกษาด้านการหาบุคลากรผู้สอนภาษาที่มีคุณภาพอยู่ ซึ่งหนึ่งในทางออกคือการคัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่มีทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน มีบุคลากรสอนภาษาที่มีความรู้ประสบการณ์ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งมีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพการเรียน

“นอกจาก OKLS จะเป็นโรงเรียนสอนภาษาให้แก่นักเรียนและผู้สนใจเรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่ 8 สาขา รวมทั้งทางออนไลน์แล้ว OKLS ยังมีบริการช่วยจัดฝึกอบรมภาษาจีนและญี่ปุ่นให้แก่บุคลากรในบริษัทเอกชนชั้นนำ และองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและญี่ปุ่นให้แก่โรงเรียนอนุบาล ประถมและมัธยมรวมกว่า 30 แห่งอีกด้วย ในปีการศึกษาหน้า โรงเรียนสายสามัญต่าง ๆ ยังคงมองหาโรงเรียนสอนภาษาให้เข้าไปช่วยดูแลหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนภาษาให้แก่นักเรียน เนื่องจากปัญหาขาดแคลนครูสอนภาษาที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ จากการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่ผ่านมา เราพบว่าการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เช่น การจัดแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันทักษะจีนาภิวัตน์ การเตรียมสอบวัดระดับภาษา จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด” นายประทีปกล่าว

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน OKLS ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2566 นี้ OKLS จะจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน YCT ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันและการเรียน   เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการเรียนภาษาจีน ตามหลักการ “การสอบและการเรียนการสอนต้องบูรณาการให้เข้ากัน” ซึ่งการออกแบบข้อสอบ YCT จะสอดคล้องกับการเรียนการสอนตามหลัก “ใช้การสอบส่งเสริมการเรียนรู้” และ “ใช้การสอบส่งเสริมการสอน” เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาจีน ใช้เป็นแนวทางในการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในอนาคต รวมถึงใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอน โดยผู้เข้าสอบจะได้รับใบรายงานผลคะแนนส่งตรงจากกรุงปักกิ่ง พร้อมทั้งจัดลำดับคะแนนให้ทราบว่าอยู่ในระดับใดของผู้เข้าสอบพร้อมกันทั่วโลก

ทั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานสมัครสอบ YCT สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2566 โดยจะจัดสอบวัดระดับดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 และจะประกาศผลสอบทางออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YCT และสมัครสอบ YCT ได้ที่ https://www.okls.net/th/ศูนย์สอบ-okls/yct/มาทำความรู้จัก-yct หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-939-8944 และ 081-918-9757

สนใจสมัครเรียนออนไลน์ และสอบวัดระดับภาษาฟรี ติดต่อ Line:@OKLS

ติดตาม OKLS ได้ที่ OKLS School Facebook, YouTube, TikTok, OKLS Instagram, Twitter: @OKLSschool หรือ www.OKLS.net

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here