บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการผลิตถ่านไฟฉายในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทย ประกาศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และขึ้นเป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่ม พานาโซนิคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Zero CO2 Factory) ในปี 2565


โดยบริษัทฯ ได้เดินหน้ากิจกรรม การลดใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการชดเชยคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและโลกใบนี้ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค และบริษัทพานาโซนิค เอเนอร์จี (Panasonic Energy Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของถ่านไฟฉายจากพลาสติกเป็นกระดาษ การดำเนินการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ขนาด 0.329 MWp มาใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี 2561 และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.16 MWp อีกภายในปี 2565 ซึ่งจะเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์โดยรวมประมาณ 2,000  MWh/ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการซื้อคาร์บอนเครดิตและพลังงานหมุนเวียน เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้ ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2565

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคทั่วโลก ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้มากกว่า 300 ล้านตัน หรือประมาณ 1% ของการปล่อยมลพิษทั่วโลกในปัจจุบัน ภายในปี 2593

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Panasonic GREEN IMPACT
https://holdings.panasonic/global/corporate/panasonic-green-impact.html
Panasonic Group Sustainability Data Book 2022
https://holdings.panasonic/global/corporate/sustainability/data-book.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here