เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่ม “เป๊ปซี่” และมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่ผู้คนและโลกอย่างยั่งยืน หรือ pep+ (PepsiCo Positive) ผ่านโครงการ “Journey to Zero waste” นำทีมโดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมพายเรือฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า “ชวนคนไทย และชาวนนทบุรี เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดโดยกลุ่ม Thammasat Fleet มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย เส้นทางพายเรือเก็บขยะจากท่าน้ำวัดชลอ ผ่านคลองบางกรวย เข้าสู่คลองอ้อมนนท์ไปยังวัดปรางค์หลวง อ. บางใหญ่ นนทบุรี รวมเป็นระยะทางกว่า 10  กิโลเมตร ปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้น 196.6 กิโลกรัม ประกอบด้วย ขยะทั่วไป 84.2 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 63.6 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 40.6 กิโลกรัม และขยะอันตราย 8.2 กิโลกรัม โดยขยะที่รวบรวมได้จะถูกนำไปคัดแยกเพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสม หรือนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาหมุนเวียนใช้อีกครั้งเพื่อประโยชน์ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here