บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางธุรกิจเพื่อนำความดีสู่สังคม ได้เห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสและพัฒนาเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านการดำเนินโครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรสายอาชีวะ ด้วยรูปแบบของการจัดระบบการศึกษาระบบทวิภาคี ในการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและได้สร้างเยาวชนมาแล้วถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 7 แล้ว เปิดหลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็น การเรียนวิชาพื้นฐานที่วิทยาลัย และการเรียนฝึกปฏิบัติที่โรงงานโดยทีมไลอ้อนเป็นผู้สอน

นายสายชล ศีติสาร กรรมการบริหารการผลิต บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ไลอ้อน ประเทศไทย ได้เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายมุ่งผลิตนักศึกษาอาชีวะที่เป็นเลิศด้านคุณธรรมและปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ในการเรียนจะควบคู่กันไประหว่างการเรียนวิชาชีพ และการเรียนวิชาชีวิต โดยที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนมาแล้วเกือบ 70 คน โดยปัจจุบันอยู่ในรุ่นที่ 7 มีนักเรียนที่เข้าศึกษารวม 9 คน  มีมุมมองของน้อง ๆ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ และมุมมองของน้องใหม่ที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ ได้มาเปิดใจ เปิดความรู้สึกที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทาง ไลอ้อน ประเทศไทย เป็นผู้ใหญ่ใจดี มอบให้

นายศุภฤกษ์ จ้อยมณี  หรือ แฮงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนรุ่นพี่ที่ก้าวเข้าสู่โครงการและการเรียนในสายวิชาชีพ ได้เปิดใจถึงความรู้สึกว่า “จากจุดเริ่มต้นของการเป็นน้องปี 1 จนถึงปัจจุบันในช่วงฝึกงาน ซึ่งการฝึกงานที่นี่จะแบ่งเป็นทีมหน่วยงาน คือ ไฟฟ้า เครื่องกล สต็อค โตก และค่าของความแม่นยำ แบ่งเป็น 4 ภาคเรียน ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาสำหรับการเรียนที่นี่นอกจากให้ทุนการศึกษาแล้วยังให้โอกาสอีกด้วย เป็นโอกาสที่เราได้เรียน โอกาสที่เราได้มีความรู้และวิชาพื้นฐานที่ควรติดตัวในระดับปวช. หากมีความรู้พื้นฐานที่แน่นก็จะมีโอกาสมากกว่าเด็กที่อยู่ในภาคปกติทั่วไป สำหรับความฝันและความตั้งใจคือการเรียนให้จบ และเรียนต่อในระดับชั้นปวส. หากสามารถไปถึงระดับปริญญาตรีได้ ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาร่วมงานกับทางไลอ้อนในอนาคต และฝากถึงน้อง ๆ ที่เข้ามาร่วมโครงการขอให้ตั้งใจ อดทน และเก็บเกี่ยววิชาความรู้ ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่เราประสบความสำเร็จ หากเจอปัญหาใดก็ขอให้แก้ไขและสู้จนผ่านไปให้ได้”

 นางสาวกัลยากร ทองชู หรือ ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่1 เปิดใจในฐานะน้องใหม่ว่า “จุดเริ่มต้นจากการได้รับทราบว่ามีโครงการนี้ที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้ทุนและเปิดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตรงกับเป้าหมายของตนเองที่ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ประกอบกับความตั้งใจที่อยากจะเป็นวิศวะ และมีความชื่นชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีพื้นฐานด้านการสร้างเกม ประกอบกับความถนัดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ โดยก่อนหน้านี้เคยได้ไปแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต จากนั้นไปแข่งต่อในระดับจังหวัดและได้รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 21 เลยทำให้ตัดสินใจเลือกเป้าหมายในชีวิตได้ชัดเจนว่าจะมาทางสายวิชาชีพ  และเมื่อได้รับโอกาสในการเรียนจะตั้งใจเก็บเกี่ยววิชาความรู้ให้ดีที่สุด”

นางสาวอรัฐชญากร เจียตินะ หรือ แพน นักศึกษาปีที่ 1 กล่าวเปิดใจในฐานะน้องใหม่ที่เข้าร่วมโครงการว่า “สำหรับตนเองนั้นมีความตั้งใจที่จะเรียนให้จบเพื่อที่จะได้ทำงาน และมีเงินมาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว คิดแค่ว่าเรียนจบมีงานทำก็โอเคแล้ว หากไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้อาจจะต้องดรอปเรียนและไปทำงานก่อน ซึ่งดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้ ซึ่งครอบครัวก็สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราได้เข้ามาเรียนในสายวิชาชีพ เพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีและจบมามีงานทำที่มั่นคงต่อไป”

นับเป็นโครงการนำร่องของระบบการศึกษาไทยที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยนอกจากจะได้ความรู้ในการเรียนวิชาพื้นฐานสามัญ และวิชาชีพแล้ว สิ่งที่แตกต่างคือ มีการสอนวิชาทักษะการใช้ชีวิต ที่เน้นปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการเรียนวิชาการ นอกจากการสนับสนุนทุนการศึกษายังให้สวัสดิการระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบำรุงการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ชุดนักศึกษา ชุดปฏิบัติการ รถรับส่ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันอุบัติเหตุ ที่พัก และรวมถึงการใช้พื้นที่สวัสดิการพนักงาน อาทิ ห้องออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา พักผ่อนในสวนหย่อม เป็นต้น โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้ใบรับรองการผ่านงาน รวมทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here