มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์จริง ผ่าน Agency บริษัทจำลอง สนามฝึกของเด็กมีของ ที่เน้นลงมือปฎิบัติ ก่อนลงสนามจริง สร้างรายได้ระหว่างเรียน ภายใต้ความร่วมมือของคณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ และคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับโครงการ Agency บริษัทจำลอง สนามฝึกของเด็กมีของ เรามีเป้าหมายหลักคือ ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาด้วยโจทย์งานจากลูกค้าจริงๆ และช่วยให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝีมือนอกเหนือจากการทำโปรเจคในชั้นเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงจากโจทย์จริง เราจึงเริ่มต้นนำร่องจาก 3 คณะหลักๆ คือ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ และคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาตร์

โดยเริ่มต้นจากคณะดิจิทัลมีเดีย ที่ใช้ชื่อว่า D Club ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ซึ่งเราผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถหลากหลายด้าน ทั้งการออกแบบกราฟิก สื่อ Interactive เกม VR AR MR งานวาดรูป Digital Paint การทำแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ จึงมีผู้ให้ความสนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต้องการจ้างให้นักศึกษาผลิตสื่อต่างๆ ทางคณะจึงมองเห็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการสร้างสรรค์ Content รูปแบบต่างๆ  ทางคณะจึงควรมีช่องทางที่จะเชื่อมระหว่างลูกค้าภายนอกกับนักศึกษา เพื่อจับคู่งานให้เหมาะสมกับคนทำงาน โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการและกับตัวนักศึกษาเอง ที่มากกว่าประสบการณ์อีกทั้งยังสามารถหารายได้จากการทำงานได้จริง รวมถึงเป็นการสร้างคอนเนคชั่นและได้สะสมผลงานใน Portfolio อัพเกรดโปรไฟล์ของตัวเองให้มีความน่าเชื่อถือ

ด้าน ผศ.มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะนิเทศศาสตร์ เราเริ่มจากมีไอเดียที่อยากมี Playground ให้นักศึกษาทุกคนได้ลองทำงานจริง จึงเกิดเป็น Sim Agency ที่เป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่ทุกคนจะได้เข้ามาทดลองลงสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว ในงานด้าน Production เพื่อค้นหาตัวเองและฝึกฝนทักษะด้านการทำงานตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะศาสตร์ในด้านนิเทศฯ เป็นเรื่องของทักษะควบคู่กับเรื่องของความรู้ แต่เรื่องของทักษะความชำนาญนั้นถ้าไม่ลงมือฝึกฝน ก็ไม่มีทางที่เราจะเก่งขึ้นได้ ยิ่งได้ลองผิดลองถูก ได้ลงมือทำ นั่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและเร็วที่สุด

นักศึกษาของเราจึงได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์ เพราะเด็กส่วนใหญ่กว่าจะได้ฝึกงานก็จำเป็นต้องมีทักษะในการทำงานก่อน ถึงเข้าไปฝึกสหกิจศึกษา แต่ที่ Sim Agency แค่มีใจรักอยากลองเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะเรียนคณะอะไร อยู่ชั้นปีไหน ก็สามารถสมัครเข้ามาร่วมทีมได้ทันที

นอกจากนี้ นายธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะของเราเป็นคณะที่เรียนอ้างอิงจากการทำงานจริง แต่ด้วยความที่ตัวงานที่เราเข้าใจว่ามันเป็นงานจริงๆ มันคืองานสมมติที่อาจารย์เป็นคนตั้งโจทย์ขึ้นมา ดังนั้นเราจะทำยังไงให้นักศึกษาของเราได้รับงานและทำงานจริงจากโจทย์จริงๆ ของลูกค้า ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาของเราทำงานระหว่างเรียนไปด้วย มันอาจเป็นการเสียโอกาสที่เขาไม่ได้ใช้ทักษะที่เรียนในการทำงาน เราจึงก่อตั้ง B-UNIT ขึ้นมา

B-UNIT เป็นบริษัทจำลองที่เชื่อมระหว่างนักศึกษากับผู้ประกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 3 สตูดิโอ ตามงานที่จะได้รับ มีทั้ง Architectural Work , Graphic Design และ Photo & Media ซึ่งมีอาจารย์คอยดูแลแนะนำ และเลือกนักศึกษาเข้ามารับชิ้นงาน จากนั้นถึงจะให้นักศึกษาเข้ามาร่วมพูดคุยกับลูกค้า พัฒนาผลงาน นำเสนองาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการและส่งมอบงานให้ลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 Agency ของเรามีเป้าหมายหลักเดียวกันคือ การเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาผ่านโจทย์การทำงานจากลูกค้าจริง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น ต่อยอดอาชีพในอนาคต และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่มี Passion ที่ต้องการทำงานระหว่างเรียน เพราะเมื่อเรามีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการจริง นักศึกษาก็มีรายได้พิเศษระหว่างเรียนควบคู่ไปด้วย

ซึ่งบริษัทจำลองทั้ง 3 คณะของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่างได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรต่างๆ เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้จากการเรียนในห้องเรียน และทักษะที่ได้จากการปฏิบัติลงมือทำจริงแล้วนั้น ยังได้พัฒนา Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการสื่อสาร การปรับตัว การแก้ปัญหา การจัดการเวลา เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะ ที่องค์กรต่างมองหาจากบัณฑิตที่เริ่มเข้าสู่โลกการทำงานทั้งสิ้น

สมัครเรียนตรี โท เอก www.spu.ac.th

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEK65 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here