SYS มอบเงิน 5 ล้านบาท สร้างห้องทันตกรรมความดันลบ รพ.ระยอง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับทันตแพทย์ และผู้รับบริการของกลุ่มงานด้านทันตกรรม

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมามากกว่า 25 ปีที่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ หนึ่งในภารกิจสำคัญที่เป็นนโยบายหลักขององค์กร คือความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทาง SYS ได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมโดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา(Education) ให้กับเด็กและเยาวชนไทย การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม(Environment) และด้านเศรษฐกิจ (Economy) เพื่อให้ชุมชนรอบโรงงาน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในช่วงในช่วงวิกฤตของภาวะโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงตลอดปี 2564 นั้น SYS ได้ให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงาน และ โครงการต่าง ๆ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อาทิ

  • การมอบมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้กับ โรงพยาบาลศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี
  • การมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
  • ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย SYS มอบของใช้ที่จำเป็นให้กับคนงานที่พักอาศัยในแคมป์ก่อสร้าง รวม 10 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการสั่งปิดแคมป์คนงาน
  • สนับสนุนเตียงกระดาษ สำหรับ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยจำนวน 14 แห่ง รวม 1,100 เตียง
  • ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม
  • การมอบทุนให้กับบุตรบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19

ล่าสุด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS โดย นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการสายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ ได้เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างห้องทันตกรรมความดันลบให้กับโรงพยาบาลระยอง โดยมี พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ

เนื่องจาก รพ. ระยอง ยังไม่มีห้องทันตกรรมความดันลบ ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยด้านทันตกรรมได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ในการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้รับบริการ ดังนั้นการสร้างห้องทันตกรรมความดันลบ จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ สร้างความมั่นใจในการรับบริการและการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานด้านทันตกรรม

“SYS ได้ดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 SYS ก็ได้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ครอบครัวพนักงาน คู่ค้า และสังคม ตามนโยบาย Save you Save family Save society โดยมีแนวปฏิบัติให้กับพนักงาน และคู่ค้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์โครงการที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องคนไทย และ SYS จะยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนสังคมไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน” นายเจษฎา ปลั่งมณี กล่าวปิดท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here