สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เปิดบ้านแนะนำ TIJ COMMON GROUND” พร้อมพื้นที่ให้ความรู้ “ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย”จุดประกาย ความยุติธรรมเพื่อประชาชน

ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน “เปิดบ้านแนะนำ TIJ COMMON GROUND” พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม…ตามที่คุณเชื่อ(?) ในหัวข้อที่ 1 “ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย” และเปิดพื้นที่สาธารณะ “TIJ COMMON GROUND” เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรม ตลอดจนใช้บริการพื้นที่ Working Space ที่ตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายรูปแบบ โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบัน และเอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาสถาบัน ร่วมงาน ณ TIJ COMMON GROUND สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here