กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงานสัมมนาการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรและผู้ประกอบการเครือข่ายคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ” จากผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่  เลย สุพรรณบุรี  นครนายก กรุงเทพฯ และปริมณฑล  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับเพื่องานภูมิทัศน์ โดย คุณชัยภัทร  เวทยา นักออกแบบและจัดสวนอิสระพรรณไม้น้ำประดับและการออกแบบภูมิทัศน์ การเสวนา “แนวทางการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน” รวมทั้งการบรรยายเรื่อง แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ  โดย คุณอุตม  ฐิตวัฒนะสกุล สวนอุดมการ์เด้น จังหวัดราชบุรี  และการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย  โดย รศ.ธัญญะ  เตชะศีลพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญและผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  ดำเนินรายการ โดย ดร.อนันต์  พิริยะภัทรกิจ  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.

โอกาสเดียวกันนี้มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย โดยมี ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ วว. เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการแบ่งปันการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้  Dr. Wang Liang รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเจียงซู (JITRI) ประเทศจีน  นายเจตน์   มีญาณเยี่ยม  ประธานบริหารบริษัทในเครือ TOC Group และอดีตนายกสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ และวิทยากรจาก Commonwealth Scientific and  Industrial  Research  Organization (CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here